Apogee超灵敏纳米流式细胞仪

市场唯一能检测小至70nm小颗粒的流式细胞仪 微生物、细胞外囊泡、外泌体、大病毒、纳米颗粒、动物细胞、人类细胞等

查看产品 >